KONTAKTY

Bohemiasoft s.r.o.
Rudolfovská tř. 247/85
České Budějovice 37001
tel: +420 776 766 412
napište nám

POLITIKA KVALITY
Politika kvality

V naší firmě budujeme systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016.
Stálým cílem je vytvářet a udržovat důvěru zákazníků v naši firmu, její činnost a produkty. Přijali jsme proto politiku kvality s mottem:

Jsme tu pro své zákazníky!

Toto základní motto naplníme soustředěním se na následující zásady:

 

1. Standardní systém managementu kvality

* Vedení firmy se plně ztotožnilo s ustanoveními normy ČSN EN ISO 9001:2016.
* Spravuje kontext firmy zahrnující vztah k externím poskytovatelům, zákazníkům, zaměstnancům, konkurentům, k regionální veřejnosti i státu. Přitom řídí rizika existující v rámci uvedených vztahů.
* Systém managementu kvality je organickou součástí celkového řízení firmy.
* V systému řízení uplatňujeme princip neustálého zlepšování.

 

2. Zlepšování kvality našich zakázek

* Základním a prvořadým cílem činností firmy je uspokojování vyřčených i očekávaných přání a současných i budoucích potřeb zákazníků.
* Za kvalitu dodávky nepovažujeme jen samotnou technickou kvalitu našich výrobků, ale i kvalitu dodržování sjednaných dodacích podmínek (např. balení) a kvalitu průvodní administrativy.

 

3. Součinnost dodavatelů a kooperantů

* Pečlivě vybíráme své obchodní partnery. Přednost dostávají obchodní partneři se zavedeným systémem managementu kvality, ať už certifikovaným nebo námi prověřeným.
* Kvalitu dodávek do firmy důkladně ověřujeme a vyžadujeme její doložení příslušnými dokumenty (např. atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě).

 

4. Součinnost zaměstnanců při dosahování kvality

* Našim největším potenciálem je kvalifikovaný a spolehlivý zaměstnanec.
* Ve firmě mají všichni zaměstnanci určeno, za co odpovídají, navzájem se k sobě chovají jako zákazníci a dodavatelé.

 

Tato Politika kvality je závazkem vedení společnosti naplňovat zásady v oblasti kvality stanovené normou i požadavky zákazníků.
Politika kvality je základem pro stanovování cílů a cílových hodnot. Zaměstnanci společnosti jsou s Politikou kvality opakovaně seznamováni, protože odpovídají za její plnění.

Tato Politika kvality je přijímána na dobu neurčitou. Přezkoumávána z hlediska aktuálnosti a účinnosti může být kdykoli a z jakéhokoli důvodu, minimálně však jedenkrát ročně při přezkoumání systému řízení vedením.

 

V Železném Brodě dne 1. srpna 2018

NzU1YWNh